OPA wil geen bezuinigingen op de huishoudelijk hulp

OPA wil geen bezuinigingen op de huishoudelijk hulp Door de bezuinigingsplannen van het kabinet op de huishoudelijke hulp dreigen er duizenden Nederlanders in de problemen te komen. Hoewel het er op lijkt dat de bezuiniging van 89 miljoen in 2014 niet doorgaat, krijgen de gemeenten, en dus ook Alkmaar, in 2015 40% minder subsidie om mensen huishoudelijke hulp te geven. OPA raadslid Dominique Dubois heeft de onderstaande vragen aan het college gesteld.

Het Kabinet verwacht dat dit wel door mantelzorgers overgenomen kan worden. Hoewel wij in Alkmaar een groot legioen Mantelzorgers hebben, zijn zij ook vaak overbelast. Daarbij komt dat het aantal ouderen in onze stad dat hulp bij het huishouden nodig zal hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, de komende jaren fors zal toenemen. Volgens OPA is het niet realistisch te denken dat dit allemaal door mantelzorgers opgevangen kan worden. 
De Gemeente Den Haag heeft inmiddels een onderzoek naar laten verrichten, (Volkskrant 06-09-2013) waaruit blijkt dat deze bezuinigingen in strijd zijn met de Gemeente Wet en de Rechten van Wonen volgens de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). (Hoogleraar Tom Barkhuysen) (http://www.nieuws.nl/algemeen/20130906/ Den-Haag-naar-rechter-om-bezuinigingen-thuiszorg).

OPA vindt dat een goede stap van de gemeente Den Haag. En ook OPA vraagt zich af of die bezuinigingen niet in strijd zijn met het recht op wonen in een schoon en leefbaar huis. Daarbij denkt OPA ook dat juist het bieden van huishoudelijke hulp aan hulpbehoevende ouderen een eenvoudige en ook voorliggende voorziening voor hen kan zijn, om langer zelfstandig in thuis en in de eigen buurt te kunnen blijven wonen. Dat is ook de wens van veel ouderen. En het kan voorkomen dat die ouderen eerder een beroep moeten doen op andere, veel duurdere, hulp en begeleiding.
De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil de hulpbehoevende ouderen in onze stad niet in de steek laten en heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Bent u het met OPA eens dat een bezuiniging van 40% op huishoudelijke hulp tot gevolg kan hebben dat een te zwaar beroep gedaan moet worden op mantelzorgers?
2. Bent u het met OPA eens dat juist die eenvoudige, en ook goedkopere hulp bij het huishouden ouderen in staat kan stellen om langer zelfstandig thuis en in hun eigen buurt te kunnen blijven wonen? En dat daarmee een beroep op duurdere hulp en begeleiding voorkomen dan wel uitgesteld kan worden?
3. Is het college bereid om, in navolging van de Gemeente Den Haag naar de rechter te stappen om de bezuinigingen op de thuiszorg te laten toetsen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, om daarmee de bezuinigingen van het Rijk ongedaan te maken?

Dominique Dubois
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

08-09-2013

Column