OPA: al 12 jaar de naam van de Onafhankelijke Partij Alkmaar.

OPA: al 12 jaar de naam van de Onafhankelijke Partij Alkmaar.  In de afgelopen week is de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) op een onaangename manier geconfronteerd met het naamgebruik van OPA door de Ouderenpartij Amsterdam. Uit diverse media is gebleken dat de Amsterdamse ouderenpartij ook de naam OPA gebruikt. De nieuwe Amsterdamse partij heeft vooraf op geen enkele manier met Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) gecommuniceerd over het gebruik van de naam OPA. Als er wel vooraf overleg had plaatsgevonden had de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) direct kunnen aangeven dat het gebruik van de naam OPA in de relatie tot politiek bij deze partij hoort.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) is al sinds oktober 2000 politiek actief onder deze naam en afkorting. Wanneer de naam OPA nu gebruikt gaat worden om landelijk de Ouderenpartijen te laten opereren, dan zal er zo goed als zeker grote verwarring ontstaan bij de kiezer. Terwijl het juist de taak van de politiek is om verwarring te voorkomen.

Het verzoek tot mediation is door de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) afgewezen na bestudering van de voorwaarden waaronder dit moest plaatsvinden. Mediation wordt doorgaans ingezet bij geschillen waar de betrokken partijen tot een compromis kunnen komen. Maar dat is in deze kwestie niet aan de hand. De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) is van mening dat wij geen compromis hoeven te sluiten over onze eigen naam, die wij al ruim 12 jaar voeren. Wat de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) betreft is de Ouderenpartij Amsterdam ook helemaal niet in de positie om meditatiën in te zetten. Het is wel een beetje de omgekeerde wereld als je eerst de naam van een andere partij ‘pikt’ en dan vervolgens wilt gaan onderhandelen door meditatiën.
Daarbij komt nog dat uitlatingen en toonzetting van de Ouderenpartij Amsterdam in de Sociaal Media richting de echte OPA (Onafhankelijke Partij Alkmaar) van weinig positieve wil getuigen en dus niet stroken met de geopperde mediation.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) voert momenteel intern beraad en zal in de week van 18 augustus een definitieve beslissing nemen over de ontstane situatie.

Victor Kloos                                    Ben Bijl
Politiek leider                                  Fractievoorzitter


 

Column