Hebben we straks voldoende woningen voor senioren?

Hebben we straks voldoende woningen voor senioren? OPA raadslid Dominique Dubois stelt schriftelijke vragen aan het College van B&W over ouderenhuisvesting in Alkmaar.


Hebben we straks voldoende geschikte woningen voor senioren?

OPA: Alkmaarse senioren hebben recht op een veilige en goed verzorgde oude dag

Alkmaar, 30 juli 2013,

Betreft: Artikel 43 vragen RvO, Senior zoekt geschikte woning.

Geacht College,

Afgelopen week was uit een bericht in de Telegraaf op te maken dat het tekort aan geschikte woningen voor senioren in Nederland snel oploopt. Dat is gebleken uit een onderzoek van de ANBO.

De ANBO deed het onderzoek omdat veel ouderen met een lichte zorgvraag straks niet meer terecht kunnen in een zorginstelling. Veel van deze ouderen willen ook liever zelfstandig blijven wonen, maar hun huis is daar vaak niet ( meer ) geschikt voor. Ouderen zijn ook wel bereid te verhuizen en hun eengezinswoning te verruilen voor een gelijkvloerse woning, maar door de crisis in de huizenmarkt is dat moeilijk. Zeker nu er nog maar heel weinig nieuw gebouwd wordt. Daarbij komt nog dat de Rijksoverheid hierin niet erg voortvarend optreedt: Minister Blok van Wonen heeft aangegeven een actieplan ouderenhuisvesting niet nodig te vinden.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil wél graag op tijd zijn als er maatregelen genomen moeten worden om de Alkmaarse senioren een veilige en goed verzorgde oude dag te gunnen. En OPA ziet graag dat het college hiermee actief aan de slag gaat.

Daarom heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar hierover de volgende vragen in het kader van art. 43 RvO;

1. Kan het college ons inzicht geven hoe het met de seniorenhuisvesting in Alkmaar gesteld is?

2. Is hierover al overleg geweest met de Alkmaarse Woningcorporaties? Zo ja, heeft dat al geleid tot plannen? Zo nee, bent u bereid om zo snel mogelijk in overleg te gaan met de woningbouwcorporaties?

3. Welke andere maatregelen denkt het college te kunnen nemen, bijvoorbeeld in overleg met zorgaanbieders, om Senioren zo lang mogelijk veilig en met voldoende zorg zelfstandig te laten wonen?

Met vriendelijke groet,
Dominique Dubois,

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

05 augustus 2013

Column