OPA: Gratis Wifi op drukbezochte plekken in Alkmaar

OPA: Gratis Wifi op drukbezochte plekken in Alkmaar Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar

Geacht college,

Enige tijd geleden heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar vragen gesteld met betrekking tot het aanbieden van gratis Wifi in Alkmaar. OPA vroeg toen of het college bereid was om onderzoek te doen naar de mogelijkheden in Alkmaar.

Wifi is niet meer weg te denken uit onze samenleving en ons economisch verkeer. De mogelijkheid voor de plaatselijke ondernemers om via de gratis aangeboden Wifi reclame te maken voor hun winkel is van groot belang. Door het gratis aanbieden van Wifi kan op een vernieuwende manier aandacht worden gevraagd voor de plaatselijke winkeliers.


In het kader van artikel 43 van het RVO verzoekt OPA het college de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kan het college een tussenrapportage geven omtrent het aanbieden van gratis Wifi?
2. Is het college bekend met de situatie in Rotterdam waar al een project loopt met gratis Wifi?
3. Is het college bereid om met meerdere Wifi aanbieders om tafel te gaan om zodoende alle mogelijkheden te inventariseren?
4. Op welke termijn denkt het college de raad hierover te kunnen rapporteren?

Jan Hoekzema
Fractie assistent Onafhankelijke Partij Alkmaar

Ben Bijl
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar


Alkmaar, 22 november 2012

Column